Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên

Thông báo

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên Công Thương với Ý tưởng khởi nghiệp lần V - chủ đề "Innovation towards a Green Future"

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên Công Thương với Ý tưởng khởi nghiệp lần V - chủ đề "Innovation towards a Green Future"

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên trong nhà trường, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia trải nghiệm thực tế và hình thành ý tưởng khởi nghiệp. Trường Đại học Công Thương TP.HCM tổ chức cuộc thi Sinh viên Công Thương...

Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Ban tổ chức công bố Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024 như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh...

1 2 3 4 5 > >>
1
Bạn cần tư vấn?