Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên

Thông báo

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Thông báo bình chọn ca khúc truyền thống về Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo bình chọn ca khúc truyền thống về Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 999/KH-DCT ngày 26 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc truyền thống về Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 15/3/2024, Ban tổ chức cuộc thi nhận được các tác phẩm...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên Công Thương với Ý tưởng khởi nghiệp lần V - chủ đề "Innovation towards a Green Future"

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên Công Thương với Ý tưởng khởi nghiệp lần V - chủ đề "Innovation towards a Green Future"

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên trong nhà trường, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia trải nghiệm thực tế và hình thành ý tưởng khởi nghiệp. Trường Đại học Công Thương TP.HCM tổ chức cuộc thi Sinh viên Công Thương...

1 2 3 4 5 > >>
1
Bạn cần tư vấn?